Privacybeleid

mack gym nijmegen


 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van Toepassing.
In het kader van deze verordening heeft Mack Gym haar privacybeleid aangepast. Hieronder volgt de privacyverklaring die van toepassing is met ingang van 25 mei 2018.

Wie zijn we?
Mack Gym is een boksschool voor zowel recreanten als wedstijdboksers.
Contactadres: Roggeweg 8 D/E, 6534 AJ Nijmegen. Emailadres: [email protected]

Waarom dit statement?
Als boksschool verwerkt Mack Gym verwerkt persoonsgegevens van u. Dit kan zijn omdat u zich aanmeldt als nieuw lid bij Mack Gym of omdat u al lid bent. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens moeten wij daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Mack Gym hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom informeren wij u via deze privacystatement over ons privacybeleid. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken en een uiteenzetting van ons privacybeleid:

Gebruik van persoonsgegevens en doeleinden gegevensverwerking
Van de leden, officials en clubscheidsrechters van Mack Gym worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- voor- en achternaam
- geslacht
- geboortedatum
- geboorteplaats
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- pasfoto voor op de bondspas van de Nederlandse Boks Bond: “DNBB”, geldt alleen voor de wedstrijdleden

Mack Gym verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het voeren van een ledenadministratie inclusief het afhandelen van (contributie)betaling(en) van de leden, om u te kunnen informeren voor het uitoefenen van de sport- en overige activiteiten van Mack Gym en voor het inschrijven van leden, officials en clubscheidsrechters bij “DNBB”.

Van de vrijwilligers van Mack Gym worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres

Mack Gym verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om u te kunnen informeren voor de betreffende vrijwilligers- en overige activiteiten van Mack Gym.

Ten behoeve van sponsoring en teamuitjes worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- voor- en achternaam
- eventueel bedrijfsnaam + contactpersoon
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres.

Deze gegevens worden verwerkt voor betreffende informatieverstrekking, om overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen van de diensten of producten, alsmede voor het verstrekken van nieuwsbrieven; uiteraard houdt Mack Gym hierbij rekening met het feit of u bevestigd hebt nieuwsbrieven te willen ontvangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Op de pagina met de teamindelingen op de website van Mack Gym worden de namen van de spelers/officials en eventueel foto’s van de spelers/officials gepubliceerd. Indien de betreffende speler, ouder/verzorger van de speler of official hier bezwaar tegen heeft kan hij dit aangeven via [email protected] De betreffende naam wordt en/of foto’s worden dan niet gepubliceerd of onherkenbaar gemaakt.

Er kunnen beeldopnames gemaakt worden tijdens trainingen, wedstrijden etc. en worden gepubliceerd op de website van Mack Gym, op de “sociale media” website-pagina's van Mack Gym, in nieuwsbrieven en op foto’s/kaarten/posters/flyers en dergelijke. Als iemand zijn in beeld gebrachte persoon niet wenst te zien worden gepubliceerd, kan hij/zij dit aangeven via [email protected] De betreffende opnames zullen dan niet worden gepubliceerd of de beelden van de betreffende persoon zullen niet herkenbaar worden gemaakt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Mack Gym zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van je persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Daarbij nemen wij de wettelijke termijnen in acht. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Delen met anderen
Mack Gym deelt eventueel, als nodig uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met medewerkers van Mack Gym voor het contactmoment. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden. Mack Gym verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens van leden, officials en clubscheidsrechters aan “DNBB” t.b.v. de competitieadministratie van “DNBB”. Dit is vanuit uw kant een schriftelijk verzoek dit uit te voeren.

In kaart brengen websitebezoek
Mack Gym gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Mack Gym neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Mack Gym verzamelt verder geen gegevens van websitebezoek.

Andere websites
De website van Mack Gym kan links naar andere sites bevatten die geen eigendom zijn van, of beheerd worden door Mack Gym. Dit privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke websites en Mack Gym is niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van die websites dan wel de wijze waarop die websites uw persoonsgegevens verwerken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Mack Gym zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Mack Gym neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt dan ook passende administratieve, technische en fysieke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd; eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Indien u niet akkoord bent met dit privacy statement dient u geen gebruik (meer) te maken van de website en/of diensten en producten van Mack Gym. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of ons privacybeleid kun u contact met ons opnemen via [email protected]

ADRES.


Roggeweg 8 D/E
6534 AJ Nijmegen Routebeschrijving

TEL/EMAIL.


Tel. 0628821674
Stuur ons een email

LID DNBB.


Mack Gym is aangesloten bij De Nederlandse Boks Bond DNBB

Copyright ©2021 Alle rechten voorbehouden. Privacy- en Cookiebeleid
Webdesign by Brown Design. Hosting by MountainHosting.top